Slav folk metal türü oldukça hoşuma giden bir müzik türü olmaya başladı. Avrupa ve Asya'nın birbirine değdiği bu bölgelerde pagan öğretileri ve şaman öğretileri de dolayısıyla iç içe geçmiş durumda ve birbirlerini ziyadesiyle etkilemişler ve neredeyse orijinal öğretinin esasen hangi topluluktan çıktığı da tamamen unutulmuş durumda. Şaman öğretileri bir nebze kendini islamın içine dahil etmeyi becerirken hristiyanlıkta paganlıkla uğraşanlar cadılık ve büyücülükle suçlanıp dışlanmışlar ve kötülenmişler. Slavların ve orta Asya Türklerinin folk müziği de aynı şekilde birbirine çok benzer ezgiler içermekte. Slav mitolojisinde Baba Yaga oldukça önemli bir karakter. Mistikalem sitesinden bir alıntıyı buraya bırakıyorum. "Slav mitolojisinde, genellikle masal kahramanı olarak boy gösteren Baba Yaga, (bölgelere göre; Baba Jaga, Jezi Baba, Jaga Baba, Baba Yaha, Baba Jaha, Baba Jahinia olarak da adlandırılır) kemik bacak sıfatıyla da anılan cadı motifli karakterdir. Baba, Slav dillerinde; nine, yaşlı kadın anlamlarına gelmektedir. Yaga ise genellikle musibet, illet, şeytani hastalık anlamlarına gelirken Bulgarcada özel olarak kötü ruh anlamı da içerir. (Kimilerine göre bu kelime Tatarca'da Şaman'a kötü ruhları kovmada yardımcı olan Yula adlı yılan şekilli ruhtan gelmektedir) Baba Yaga; Doğa Ana'nın karalık yüzünü temsil eder. Kötülük tanrıçası sembolüdür dersek abartı olmaz. Çünkü Slav mitolojisinde boy gösteren, Baba Yaga'nın emrindeki üç atlı (Kırmızı Süvari, Siyah Süvari ve Beyaz Süvari) gündüz, gece ve güneşi sembolize eder. Baba Yaga aynı zamanda mevsimlere ve doğal güçlere de hükmetme gücüne sahiptir. Büyücülüğü de buna dahil ettiğimizde Yunan Mitolojisindeki Tanrıça Hekate'nin misyonunu taşıdığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Baba Yaga efsanelerindeki kahramanlar genellikle, karanlık güçlerle yüzleşerek, dönüşürler... Baba Yaga; çirkin, vücudu deforme... (Daha fazlası)