Kendimi karaya vuracağım
Ant içtim göreceğim dibini bu dünyanın
Öyle ortaya bir yere düşmekle olmaz
Madem düştüm dibini göreceğim o harlı ateşin.
Gökler çağırmadan evvel beni
Gökler anmadan evvel adımı
Bir yere varacak elbet
Bir sonu olacak elbet.
Öyle hızlı düşeceğim ki
Deleceğim o kara kazanı
Yanmadan evvel
Yanmadan evvel
Son bir kez göz kırpacağım
Ve trilyonlarca yıldız uçuşacak göklerde...
Gök kıvrılıp büzülüp Tanrının zihnindeki
Küçük bir noktaya büzüşene değin
Hiçbir şeyin sonu yok
Fakat her şey sonlu gene de.

Ben bir kara metalci olsam böyle söz yazardım :)

Faidra İsveçli bir atmosferik kara metal grubu.
Şarkıyı buyurunuz efendim...

https://www.youtube.com/watch?v=x-eJSmdzllg