Munknörr -anladığım kadarıyla- Uruguay'dan tek kişilik bir grup. Kendisi nordik kökenli bir birey olmasa da Nordik efsanalerine, pagan ve şaman öğretilerine fazlasıyla yoğunlaşmış ve bestelerinde de her şekilde kullanmış
Grubu twitter hesabında şöyle açıklıyor:

"Munknörr Nordik ve Kelt müziğini şamanik elementlerle birleştiren bir proje. Müziğimizde karanlık ve gizemli pagan soundu arıyoruz."

Paganlığın, şamanlığın ve aynı zamanda Nordik efsanelerin suyunun çıktığının çok iyi farkındayım. Bir şekilde insanların antik efsanelere ve antik dinlere olan ilgisi artmaya devam ettikçe bu tür projeler de çoğalacaktır. Fakat elbette entelektüel olarak bir alt yapısı yok. Tüm kadim bilgilerin tek kaynağı olan ana kültürden bahsetmek de yok. Şamanlık esasen Orta Asya'da süregelmiş olan bir öğretidir; din demek çok doğru olmaz. Bunu bilmeden sanki sadece nordik bir öğeymiş gibi bahsedilince bu bana ikiyüzlülük gibi geliyor.
Çok uzatmadan kapatayım bu konuyu. Folk ve şaman müziğinin her türlüsünü -ülke bağımsız olarak- dinlemek çok hoşuma gidiyor. Benim için "chill out" tarzı müzik de bu.

Eklediğim şarkının ismi "Dagaz"; insanlığın karanlık dönemlerden geçerken geçirdikleri değişimi temsil eden bir isimmiş.

iyi dinlemeler dilerim.
https://www.youtube.com/watch?v=wwEOXrkjEOI